top of page

Vaccination af heste

Heste-influenza

Influenza hos heste er en smitsom virussygdom, som smitter via host eller direkte kontakt med inficerede heste. Virus smitter også gennem kontamineret tøj, stald-redskaber, udstyr osv. Er hesten blevet smittet, vil den kunne give smitten videre i inkubationsperioden, som er på 1-3 dage. Hesten vil, efter den er blevet syg, kunne smitte i yderligere minimum 5 dage.

  • Symptomer på influenza hos heste er:

  • Høj feber (39,5-41 grader)

  • Hoste

  • Ofte tyndt eller klart flåd fra næsen (måske senere gult, hvis der er opstået tilstødende bakteriel infektion)

  • Nedsat ædelyst

Hesteinfluenza kan i de værste tilfælde udvikle sig til en bakteriel lungebetændelse. Vaccination er den bedste måde at mindske risikoen for, at ens hest får influenza. Det er vigtigt, at alle heste i stalden bliver vaccineret, også heste, der ikke kommer ud til stævner og ældre heste.


Stivkrampe

Stivkrampe hos heste er en meget alvorlig, og ofte dødelig, sygdom, som heste kan få via sår. Stivkrampe smitter ikke.Tilstanden skyldes giftstoffer, produceret af bakterien Clostridium tetani, der normalt findes i jorden.

Hvis bakterien trænger ind i oftest dybe sår, hvor der ikke er ilt tilstede, kan den producere giftstoffer, der via nerverne føres til hestens hjerne.

Sygdommen giver voldsomme kramper, som ofte ender dødeligt for hesten. Det er derfor vigtigt, at alle heste vaccineres regelmæssigt mod stivkrampe.

Hvis hesten får et sår, kan man med fordel re-vaccinere den for at mindske risikoen for, at stivkrampebakterien kan udvikle sig i såret.


Herpesvirus

Hesteherpes er en betegnelse for en gruppe af meget smitsomme vira, også kaldet EHV (Equin Herpesvirus). Typerne af herpesvirus er opdelt efter nummer og karakteriseres ved at have forskellige symptomer. De mest almindelige typer er henholdsvis EHV-1 og EHV-4, som også har den største kliniske relevans.


Begge typer giver luftvejsinfektioner og kan medføre abort (mest EHV-1, sjældent EHV-4) hos drægtige hopper, og EHV-1 kan endvidere forårsage slem infektion hos neonatale føl. Befinder den drægtige hoppe sig i en stald med mange heste og med stor udskiftning, anbefaler vi derfor at vaccinere hoppen mod herpesvius. Drægtige hopper vaccineres mod herpes i 5., 7. og 9. drægtighedsmåned.


Herpesvirus (EHV-1) kan yderligere føre til varierende grader af lammelser, der i værste fald kan være dødelig.


Heste, som befinder sig i et miljø med et højt smittepres (som for eksempel store stalde eller stalde med meget udskiftning) anbefaler vi at vaccinere mod herpesvirus. Vaccinationen består af en basisvaccination med 2 vacciner og herefter en halvårlig vaccination.


Kværke

Kværke er en smitsom bakteriel infektion forårsaget af Streptococcus Equi. Det er en luftvejsinfektion, som især giver voldsom hævelse i svælget med efterfølgende reaktion og absces-dannelse i de lokale lymfeknuder. Hesten får som oftest høj feber og et svækket almenbefindende, purulent næseflåd og hoste.

Heldigvis kommer mange heste sig, hvis de bliver behandlet i tide med smertestillende for at sænke temperaturen, stimulere ædelyst og forbedre hestens almenbefindende.


Et kværkeforløb uden komplikationer er ikke dødeligt, men hvis der støder komplikationer til, som vandrende kværke, kan sygdommen i værste fald være dødelig. Ved vandrende kværke ses der spredning af infektionen med Streptokokker til lymfeknuderne ved de indre organer, og det kan forårsage abcses-dannelser flere steder i kroppen.

Heldigvis kan man vaccinere for at forebygge eller lette symptomerne på kværke og reducere antallet af abscesser.

Vaccinen gives fra 8 måneders-alderen og består af 2 vacciner, som gives med 4 ugers mellemrum. Beskyttelse mod kværke starter 2 uger efter 2. vaccination.Heste der er i høj risiko for smitte med kværke kan vaccineres hver 2. måned.Comments


bottom of page