top of page
Haderslevhestepraksis_0083.jpg

Gødningsprøver


Alle heste har indvoldsorm i større eller mindre omfang. Det er lige så naturligt for hesten som at have bakterier i tarmkanalen.


Hesten kan sagtens have orm uden at udvikle symptomer, men bliver ”ormebelastningen” for stor, kan det medføre sygdom, og så skal der behandles. Når man undersøger en gødningsprøve fra heste, undersøger man antal æg pr. gram gødning (EPG).


Ligesom bakterier kan udvikle resistens over for antibiotika, kan hestens indvoldsparasitter blive resistente over for ormemidler. Det betyder, at medicinen ikke længere kan slå ormene ihjel. Resistensproblemer opstår hvis man giver hesten ormekur, selvom den ikke har behov for det. Derfor er det vigtigt at følge en fornuftig ormestrategi, hvor kun de heste med for stor ormebyrde behandles.

Hos Haderslev Hestepraksis anbefaler vi følgende strattegi:
• Man tager gødningsprøver fra alle heste 2 gange årligt (forår og efterår)
• Man behandler kun de heste, der har behov for det (>200 EPG)
• Man skal bruge den korrekte mængde og type ormemiddel
• Al ormebehandling skal ske i samarbejde med dyrlægen

Hestens orm lægger meget få æg om vinteren, fordi de går i en slags dvale. Derfor er gødningsprøver udtaget i denne periode ikke pålidelige. Det bedste tidspunkt for udtagning af gødningsprøver er ved udbinding og ved græsningssæsonens afslutning.

Behandlingen afhænger af hvor mange orm hesten har, samt hvilken type orm der er tale om. Hvis man giver hesten en forkert ormekur, risikerer man i bedste fald at ormekuren ingen effekt har, og i værste fald risikerer man at hesten bliver syg. Derfor skal al ormebehandling foretages i samråd med dyrlægen. 


Føl og plage har som regel en væsentlig højere ormebyrde end voksne heste. Ofte udgør spoleorm det største problem hos føl og plage. Man bør være meget opmærksom på føllets trivsel og tilvækst. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge dyrlægen til råds.

bottom of page